Madeni Yağlar Darıca Aşınma önleyici Katkı Maddeleri bulunmaktadır. Aşınma dediğimiz şey, birbiri üzerinde devamlı olarak  hareket eden yüzeylerde, yüzeyler arasındaki oluşan  boşluğun farklılaşması  sonucu oluşan metal zaiyatıdır; bu işlemin devamlı hale gelmesi halinde malzeme bozulmaya başlar. Metal-metal teması, iki yüzeyin arasına film özellikli maddeler aktarılarak bu sorunun önüne geçilebilir. Aşınmanın önüne geçebilmek için kullanılan bu katkı maddeleri arasında doğal olan fosfitler, sülfürlenmiş olefinler, çinko ditiyofosfatlar, alkali bileşikler (nötralleştirici olarak) ve polar moleküller (fatty oiller, asitler ve esterler gibi) ürünler sayılabilmektedir. Motor yağları için tercih edilen ve kullanılmakta olan  çinko ditiyofosfatlar oksidasyon önleyici, aşınmanın önüne geçen ve yatak korozyonu engelleyici gibi daha bir çok amaçlı bir katkı ürünüdür.

Madeni Yağlar Darıca  Yakıtlar saflaştırıldıktan sonra tamamı ile siterildirler, ama  havada  ve suda bulunan mikroorganizmalar sebebiyle  anında kirlenmeye yüz tutarlar. Bu oluşan mikroorganizmalar bakteriler ve zararlı  mantarlardır; bunlar  genellikle sulak ortamlarda, ışık varlığında, orta düzey  sıcaklıklarda, kimileri havalı çevrede, kimleride  havasız olan çevrede  zamanla artmaya devam eden  derecelerde çoğalmaktadırlar. Mikroorganizmaların fazlalaşması muayyen düzeye ulaştığı vakit biyosid katkı maddelerine gerek duyulmaktadır. Biyosidler, hem yağda aynı zaman da suda ayrışa bilen  maddeler olmalıdır; böylelikle her iki alanda bulunan mikropları da yok edebilmektedir;

Madeni Yağlar Darıca  Biyosidler mikroorganizmaların güçlenmelerini ve çoğalmalarının önüne geçer, ancak tankın veya ekipmanın yüzeyinde yüklü  bir kütle oluşmuş ise eğer, biyosidler bu cemiyetin iyicene dibine girip yaşam sürecini engelleyemez ve meydana gelen biyokütleyi ortadan kaldıramazlar. Buna benzer durumlarda deponun boşaltılması ve mekanik olarak arındırılması gerekir. Biyosidler bakteri ve mantarları  tamamı ile öldürmek için  hazırlanmış olan kimyevi maddelerdir, ve bunlar tehlikelidir; bu sebeple  biyosid içeren rastgele bir atık (özellikle de su) uygun yollarla yok edilmesi gerekir. Yakıt depolarında  su seviye düzeyinin en az kısımda, hatta mümkün olursa  sıfır seviyede tutulması gerekmektedir. Yakıtlar aşırı sıcaklık rafineri prosesleri yani sterildir, ama  hava yahut suda bulunmakta olan mikroorganizmalarla  kirlenirler.

Hakkımızda daha fazla bilgi için iletişime geçin.