Gölcük Madeni Yağlar  Atık madeni yağların temizlenmesi  (Geri dönüştürülme İşlemi):
Atılmış olan artık kullanımda olmayan madeni yağların, sintine yağlarının ve buna benzer bazı  atıkların arıtılmasında. Makine ve üretimin yanında ayırma araçlarının bu alanda ki tesiste  bulunması lazımdır. Atık yağların tekrar dönüştürülme işleminin ilk adımı, bu atık olan yağın elde  edildiği alana göre ihtiva ettiği yağlı olan atığın özelliklerine göre buna  bağlı olarak ayrı yerlerde stoklama veya bekletme tanklarında belirli bir  süre geçene kadar durulduktan sonra dekante yapılması sonucu içinde bulunmakta olan  su ve tortunun birbirinden ayrılmasıdır.

Gölcük Madeni Yağlar  Bir sonraki  aşama da ise; sıcak olan  kazanlarda iyice  kaynatılarak tankerin içinde kalan miktar da  suyun temizlendirme, ağartma toprağı ile çalışma  ve filtre preslerden iyi bir şekil de süzme adımlarıdır. Sonuç olarak  kazanılmış olan bu çeşit  madeni yağlar; ihtiyaç olan katkıların ilave edilmesi ile  takviye edilerek özellikle dişli ve sanayi yağları ile gres yağı imal edilmesin de  kullanıla bilmektedir. Kapasite Hesabı : Atık olan  yağ gerçekleştirme işlemine, taşınmasına  ve yukarı alan da  sözünü geçirmiş olduğumuz  ve münhasıran bu alana atanmış olan bekletme  tankı, bu tankların içinde biriken  suyun dekantasyonunda yönetilecek olan  havuzlar, kaynatma kazanı, filtre pres, depolama tankı gibi bir çok , bu üretim alanında iyi bir şekilde çalışmak için ihtiyaç olan  cihazlara dayanılarak yapılır.

Gölcük Madeni Yağlar Atık yağın hazırlık olanakları, tedariği yapılacak olan işletmeler ile yapılacak olan  anlaşmalar. Sadece  bu iş üzerinde  kullanılacak tesisat ve ayrı olarak “Riskli atıkların kontrolü yönetmeliği”ne göre değiştirme ve saklama izninin olup olmadığı konularda. Bulunmuş olunan alan  tespiti sırasında  bunlar her şekilde göz önüne alınır. Ve güzel bir şekilde rapora işlenmektedir. Otomotiv yağlarının bölümlendirilmesi, birbirinden farklı olan şirketler. Tarafından ayarlanmış ve  yapılmış olan  yağlara uygulanan farklı  test rakamlarının önünde, bu kuruluşların adlarının baş harfleri kullanılmıştır. Bu sınıflar ise, yağın performansının ne kadar olduğunu belirler. Aklınızdaa takılan soru varsa bize ulaşın.

Daha fazla bilgi için iletişime geçin.