Derince Madeni Yağlar Deney ortamı  ve Test Edilen Cihazları:
Bu test cihazları, fazlalık, Kinematik viskozite test cihazı (50 ºC – 120 ºC ölçme yapan), bütün asit rakamı, köpük karakteristiği, yağ noktası ve ışıldama noktası tayin cihazı, gibi., test ve
kararlaştırma  yapan öteki  cihazlardır. Kantarlar ve teraziler : Tam rakamda, ihtiyaç bulunan kapasitede ve kalibreli olacaklardır. Ürünü Isıtma Sistemi ise : Buhar sobalı, aşırı derece de kızgın yağ kazanlı, elektrikli olarak  ısıtmalı, brülörlü sistemlerde, (k/cal veya m²’)si belirtilecektir.
Stok sahası: İşlenmemiş madde, mamul madde, paket  kapları için, yeterli gelecek  sırada  olacaktır.
İşçiler : Tam düzeyde ve iyi bir şekilde eğitilmiş olmaları gerekir. İşe alınmadan önce farklı bir çok testlere tabi tutulmalıdır. Çünkü meydana gelebilecek herhangi bir hasar çok kötü sonuçlara yol açabilir bu nedenle seçilmiş olan personelin bu alanda tecrübeli ve profesyonel olması şarttır.

I-Harmanlama Kapasitesi:
Derince Madeni Yağlar  Madeni yağ işlemesi  yapan tesislerde depo alanı gözetilirken. Bu özelliklere göre çalışılacak ve dar olmayan geniş bir tesiste bulunması mutlaka gerekli olup makine ve tesisatın. İş sahasında  yerinde kurulmuş olup hazır bir şekilde olmalıdır. Personel için makine tamamı ile çalışmaya hazır veya çalışır halde  olmasının yanını sıra. En az baz yağ cins miktarı derecede  ve harmanlama da bulunan  kazanlarının toplamın da bütün hacminin en az olucak şekilde üç katı hacminde depolama tankı bulunması gerekmektedir.  Aynı zaman baz yağlar rafineriden deniz de  ve kara alanda  tankerleri ile taşınılması gerektiğinden. Tanker boyutları ile baz yağ stok tanklarının boyutları arasındaki bulunan orana ve bu yağların stok tanklarına dökme zamanının üretimin aksamadan sürekli devamlılığı için yeterli seviye de olup olmadığı konusuna  dikkat edilir.

NOTLAR:
Derince Madeni Yağlar  Bu anlatmış ve açıklamış olduğumuz konular doğrultusunda. Şunu çok açık  bir şekilde çekinmeden söyleyebiliyor ve doğruluya biliyoruz ki. Doğru ve kusursuz bir tercih yapıldığı takdir de  Aysima Kimyanın hizmetini vermiş olduğu tüm ürünlerin uzun süre kullanım ömrünü ve performanısını garanti eder.

iletişime geçin.