Madeni Yağlar Gebze Topluma ve çevreye hava kirliliğine sağlığına zarar vermeden. Geçici olarak birikmesini, taşınmasını, bertaraf edilmesini. Atık yağların idaresin de  ihtiyaç olan tüm teknik ve idari standartların üretilmesini. Geçici depolama ve geri kazanım tesislerinin inşa edilmesi ve aynı zamanda  bu tesislerin çevreye bir zarar vermeden çevre ile  uyumlu yönetimi için. Buna göre olacak prensip, politika ve programların saptanması için. Teknik detayların düzenlenmesini ve yerine getirilmesini, sağlamaktır.

Madeni Yağlar Gebze Yağların endüstri alanından  geçmelerinde baz yağ seçmek son derece önemlidir. Ham petrolün rafinerilerde işlenmesi ile elde edilen ürünlerinden biri olan mineral yağlar, tekrar özel işlemlerden geçirilerek, madeni yağların ham maddesi olan baz yağlar elde edilir. Bu yağlar, viskozitelerine göre sınıflandırılır. Bütün madeni yağları, direkt olarak  elde etmek mümkün değildir.
Madeni yağlar, değişik viskoziteli baz yağlara, üründen beklenen performansa ve  özelliklere göre seçilen, bir çok farklı  katkı maddelerinin karıştırılmasıyla elde edilmektedir.
Kimyasal açıdan oldukça değişik özelliklere sahip bu baz yağlardan elde edilen  madeni yağlar farklı performans göstermektedir. Bu sebep ile  madeni yağlarda standart  gücün  gerektirdiği baz yağlar ve sentetikler kullanılmalıdır.
Madeni Yağlar Gebze Almış olduğunuz ve kullandığınız ürün. Kullanım süre zamanının dolması ve, atık yağ haline geldiğinde insan ve toplumun sağlığının koruma altına alınması amacıyla. Mevkinize en yakın da  bulunan atık yağ geçici depolama. Geri kazanım  bertaraf tesisine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla;
1- Atık yağ tamamı ile temiz, boş ve ağzı çok iyi bir şekilde kapatılabilir, büyük ağızlı olmayan, sızdırmaz, yere dökülmesine sebep  olmayacak bir kaba, eğer mümkün ise  kendi orijinal verilen  kabına koyunuz.
2- Atık yağa asla benzin, fuel oil, deterjan, boya, çözücü, antifriz veya mazot gibi başka sıvı olan birşey karıştırmayınız, kesinlikle toprağa, suya, kanalizasyon sistemine, çöp konteynerine v.b. ortama dökmeyiniz, soba ve kazanlarda sıcak yerlerde  yakmayınız.
3- Yağ filtresini plastik, yırtık olmayan ve yırtılmaya ve aşınmaya dayana bilecek polietilen plastik bir torbaya koyunuz.
Bilgi için iletişime geçiniz.